Kennys Singles Thursday Night Darts League Season 5

Week 1

0
Gizzmo
v
Toni Chaston
3

Week 2

0
Toni Chaston
v
Terry Leighton
3

Week 3

3
Jai Bradfield
v
Toni Chaston
0

Week 4

3
Steve Whitmore
v
Toni Chaston
0

Week 5

0
Toni Chaston
v
Steve Leighton
3

Week 6

3
Phil Coulthard
v
Toni Chaston
0

Week 7

0
Toni Chaston
v
Graham Mitchell
3

Week 8

0
Toni Chaston
v
Mark Harvey
3

Week 9

3
Steve Mantle
v
Toni Chaston
0

Week 10

1
Toni Chaston
v
Gizzmo
3

Week 11

3
Terry Leighton
v
Toni Chaston
0

Week 12

0
Toni Chaston
v
Jai Bradfield
3

Week 13

1
Toni Chaston
v
Steve Whitmore
3

Week 14

3
Steve Leighton
v
Toni Chaston
0

Week 15

0
Toni Chaston
v
Phil Coulthard
3

Week 16

3
Graham Mitchell
v
Toni Chaston
0

Week 17

3
Mark Harvey
v
Toni Chaston
0

Week 18

1
Toni Chaston
v
Steve Mantle
3